TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA AI TARGET

Nhận ngay 30% cho đơn hàng thành công và 20% trọn đời cho mỗi đơn hàng gia hạn.

ĐĂNG KÝ NGAY

CHIA SẺ HOA HỒNG
CÔNG BẰNG VÀ MINH BẠCH

Chính sách 30 ngày cookie tính cho last click Hoa hồng sẽ được tính cho Affiliate khi khách hàng truy cập vào link ref cuối cùng và hoàn tất giao dịch với AI Target trong vòng 30 ngày. AI Target sử dụng phương thức Last click cho tất cả Affiliate.

Hoa hồng 30% cho mỗi giao dịch đầu tiên

Sau khi khách hàng nâng cấp lên gói trả phí bằng mã giới thiệu hay link giới thiệu của bạn thì ngay lập tức bạn sẽ nhận được 30% hoa hồng từ giá trị của giao dịch thành công.

Trả hoa hồng ngày mùng 5 hàng tháng

AI Target tiến hành chi trả mùng 5 tới mùng 10 hàng tháng cho tất cả Affiliate. Thanh toán minh bạch và đối soát công bằng là nguyên tắc quan trọng nhất trong mối quan hệ của AI Target với các đối tác.

Hoa hồng 20% trọn đời cho mỗi giao dịch gia hạn

Khi khách hàng trên tiếp tục gia hạn sử dụng dịch vụ của AI Target, bạn cũng sẽ đồng thời nhận được 20% cho mỗi giá trị giao dịch gia hạn đó. Khách hàng càng duy trì sử dụng, thu nhập của bạn càng gia tăng tạo thành dòng tiền thụ động trọn đời.