HIỂU RÕ KHÁCH HÀNG

Thay vì phải đổ ngân sách cho toàn bộ khách hàng để tìm kiếm khách hàng tiềm năng thì hệ thống AI TARGET  sẽ giúp phân tích và giúp bạn hiểu khách hàng của mình .Từ số liệu phân tích bạn sẽ có chiến lược nội dung và cách tiếp cận khách hàng chính xác

QUẢNG CÁO ĐÚNG TỆP 

Trong quảng cáo Facebook có hàng ngàn sở thích .Bạn cũng chỉ có thể quảng cáo tới đối tượng tương tự tệp đó .Với hệ thống AI TARGET sẽ chuyển tệp khách hàng chính xác vào trong tài khoản quảng cáo của bạn

TÍNH NĂNG PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG

3 bước đơn giản

BẢNG GIÁ

auto target
199,000/tháng

Chuyên phân tích nhóm khách hàng và taget trực tiếp vào tệp page 

10 tệp /ngày
Hỗ trợ giờ hành chính
Tư vấn khai thác hiệu quả
Phân tích theo bài viết
Phân tích theo danh sách UID
Tạo tệp trực tiếp vào tài khoản
Target vào page
Target vào group
Target vào người dùng
Target theo UID
Hỗ trợ quét UID
Mua Ngay Dùng Thử Miễn Phí
supper target
199,000/tháng

Target theo danh sách UID Facebook 

500,000 data/tháng
Hỗ trợ giờ hành chính
Tư vấn khai thác hiệu quả
Phân tích theo bài viết
Phân tích theo danh sách UID
Tạo tệp trực tiếp vào tài khoản
Target vào page
Target vào group
Target vào người dùng
Target theo UID
Hỗ trợ quét UID
Mua Ngay Dùng Thử Miễn Phí
combo
299,000/tháng

Sự kết hợp hoàn hảo giữa phân tích khách hàng và quảng cáo chính xác họ 

500,000 data/tháng
Hỗ trợ giờ ngoài giờ
Tư vấn khai thác hiệu quả
Phân tích theo bài viết
Phân tích theo danh sách UID
Tạo tệp trực tiếp vào tài khoản
Target vào page
Target vào group
Target vào người dùng
Target theo UID
Hỗ trợ quét UID
Mua Ngay Dùng Thử Miễn Phí

   Bảng giá trên áp dụng khi mua tối thiểu 2 tháng

  • Mua 6 tháng tặng thêm  1 tháng sử dụng
  • Mua 12 tháng tặng thêm 3 tháng sử dụng 

Tệp khách hàng đã tạo rồi sẽ tổn tại vĩnh viễn trên tài khoản quảng cáo của bạn